Numune Alımı

Numune Alımı

Müstahsil, ürününü Borsada satmak üzere aracı ile Borsamızın alım yapılan ön bölümüne gelir. Görevli personel sonda aleti vasıtası ile aracın değişik yerlerinden yeteri kadar temsili numunesini alarak Laboratuar için analizi yapılmak üzere hazır duruma getirir.


Ayrıca alınan ürünün aşağıdaki şekilde borsaya kayıtları yapılır.
- Aracın plakası
- Müstahsilin adı-soyadı
- Ürünün cinsi
- Ürünün tahmini miktarı
olmak üzere satışa sunmak için iki nüsha tanzim fişi düzenlenir.