Salon Satışı

BORSA ALIM SATIM SALONUNDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNETMELİĞİ

1-Satış salonunda uygulanacak seans saatleri yaz ve kış aylarına göre mevsimsel olarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

2-Satış salonu seansları hasat döneminde Cumartesi günleri öğleye kadar devam edecek öğleden sonra seans yapılmayacaktır.

3-Hiç bir kimse borsamızca verilen ''Satış salonu giriş kartı'' olmadan salona girerek ürün alımı yapamaz.

4-Satış salonunda ürün alımı yapan üyeler veya temsilcileri, borsaca verilen satış salonu giriş kimlik kartını yakalarına takmak zorundadır.

5-Tüzel kişiler ve gerçek kişiler satış salonunda ürün alımı yapmak üzere borsaca hazırlanan matbu vekâletname ile temsilcilerini bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimden sonra vekil tayin edilen kişiler, borsa üyesi adına satış salonunda ürün alım ve satımı yapacaktır.

6-Satış salonunda, borsa üyesi kendisine sunulan mala fiyat verip vermemekte serbesttir ancak verdiği fiyat üyeyi bağlar, üye ürünü almaktan imtina edemez. Satışa iştirak edipte fiyat verdiği malı almaktan imtina eden üyemize, 5174 sayılı kanunun 93, maddesinin (b) bendine istinaden ''Yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere yıllık aidatının 5 katı para cezası verilir.'' Hükmü uygulanır, olayın her tekerrüründe bu oran iki katına çıkarılır.

7-Satış salonunda ürün alışlarında uygulanacak kurallar

7.1- Laboratuarlassr da işlemi  tamamlanmış numuneler satışı gerçekleştirilmek üzere satış salonunda bekletilir.

7.2- Salon satışında  alımım yapabilmek için şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır.

7.3-Satış işlemleri elektronik sistemde yapılmakta ve ürünlerin dolaşması için personel tarafından plastik kapla dağıtılmaktadır.

7.4 Numunesi sunulan Hububat Ve Bakliyat (Buğday, Arpa, Çavdar, Fiğ, Nohut, Mercimek  vb.) ürünleri ilk açılış fiyatından sonra artımları 0,01- 0,05- 0,10- 0,20 Krş ile devam edilir.

7.5- Ürün numuneleri kayıt sırasına göre her seans sisteme girilerek satışa sunulur.

7.6-Seans süreleri hasat sezonunda gelen ürüne göre yönetim kurulu tarafından belirlenir. Hasat sezonu haricinde  saat 09:00 da günlük bir seans yapılır.

7.7- Alıcılar masalarında bulunan leptop bilgisayar ve numaramatik  tuş ile, ürünün analiz değerini görerek fiyat vermektedirler.

7.8- Personel tarafından plastik kapla  sunular ürün,  geçiş esnasında esnaflar bir miktar ürün numunesini masalarındaki tabaklara koyarak ürünün fiziksel olarak inceleyebilmekte, analiz değerini görerek kalite kriterlerine göre fiyat vermelerini olanak sağlamaktadır.

7.9- Satış için verilen süre tamamlandığında, ürüne en yüksek fiyatı veren esnafın fiyatı satış veznesine otomatik olarak gönderilmektedir.

7.10-Müstahsiller, seans esnasında gerçekleşen fiyat değişimlerini anlık olarak bekleme salonundaki LCD ekranlar üzerinden izleyebilmektedir. Seans sonunda ürün sahipleri ürüne ait fiyat bilgisini satış salonunda bulunan LCD ekranlardan görebilmektedirler.

7.11-Müstahsil, belirlenen fiyata ürünü satmak isterse satış işlemi gerçekleşir ve tescil işlemi yapılır. Müstahsil tarafından fiyat beğenilmez ise, alt fiyat veren alıcıya, alıcının kabul etmesi ile ürününü satabilir veya müstahsilin ürünü yeniden satışa sunulur.

8-Satış salonunda satışın gerçeklesen ürünü tescil servisinde işlemi tamamlandıktan sonra alıcının deposuna gönderilir.

9-Satış salonunda ürününü satan çiftçilerimiz sattığı ürünü en geç 1 saat  içerisinde alıcıya teslim etmek zorundadır. Satış salonunda ürün alan alıcılar da ürün bedelini aynı gün akşam saat 17:00 'a kadar ödemek zorundadır. İki taraf da yükümlüklerini yerine getirmediği taktirde disiplin soruşturması açılır.

10-Depoya indirilen mal ile numune arasında farklılık iddiaları borsa görevlilerine bildirilir ve ihtilaflar borsa hakem heyeti tarafından çözülür. Bu işlemler için aşağıdaki maddeler uygulanır.

10.1- alıcı ile satıcı öncelikle uzmanlaşmaya davet edilir.

10.2- Hakem heyeti numune ile dökülen ürünün bütünü arasında fark görmezse, yani numunenin ürünün temsil ettiğini tespit ederse alıcı malı almakla ve bedelini ödemekle mükelleftir.

10.3-Hakem heyeti numunenin dökülen ürünün bütününü  temsil etmediğini karar verirse alıcı ürünü almaktan imtina edebilir.

10.4-numunenin ürünün bütününü temsil etmediği durumda, borsa hakem heyeti  ürünün fiyatından veya miktarından bir miktar nefaset kesilmesini teklif edebilir. Yapılan bu teklif alıcı ve satıcı tarafından kabul edilirse uzlaşma tutanağı ile ihtilaf çözülür, Taraflardan biri bunu kabul etmez ise ürün satıcıya iade edilir.

11-Borsa satış salonu haricinden üreticiden ürün almak kesinlikle yasaktır. yolda , Sırada ve park yerinde bekleyen araçlardaki ürünlere bakmak, numune almak, fiyat vermekte yasaktır. Bu hususlara uymayan üyemize 5174 sayılı kanunun 93. maddesinin(b) bendine istinaden "Yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere yıllık aidatlarının 5 katı para cezası verilir" hükmü uygulanır, olayın her tekerrüründe bu oran iki katına çıkarılır.

12Satış salonunda satışı satış tamamlanan ürünlere, "çiftçinin fiyatı beğenmeyip iptal ettikleri hariç" salon dışında fiyat veren ve ürünü satın alan, deposuna boşaltan üyemiz hakkında; 5174 sayılı kanunun 93. maddesinin(b)bendine istinaden " yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere yıllık aidatlarının 5 katı para cezası verilir" hükmü uygulanır, olayın her tekerrüründe bu oran 2 katına çıkarılır.

13-Resmi tatil günlerinde, cumartesi ve Pazar günlerinde satış salonunda satış yapılmaz.” Yalnız hasat döneminde Cumartesi öğleye kadar seanslar düzenlenerek satış yapılır.

14- Satış salonunda üyelerimizce veya üyelerin temsilcilerince üreticilerin yanlış anlamalarına  sebep olacak şekilde “ Rekabeti bozucu etkiler, olabilecek anlaşmalar, karar ve uyumlu elem niteliğindeki uygulamalar ,”  işaretleşmeler ve anlaşmalar ile ahlak ve adaba aykırı söz fil ve harekette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu tip harekette bulunan  üyeler veya temsilcileri, borsa satış salonu yetkilisi ve satış memuru kurulunca satış salonuna girmekten belli süre alıkonulur.

 15-Borsa satış salonunda ürün alan üyemiz ve ya temsilcisi kendinden başka yetkilendirildiği 1 gerçek kişi veya tüzel kişi adına daha ürün alımı yapabilir, üçüncü bir şahsa veya tüzel kişiliğe ürün alımı yapamaz.

16-borsa satış salonunda  gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden birden fazla kişi var ise satış esnasında  ürün alımı salonda bir kişi gerçekleştirebilir.

 

17-Satış salonunda satmak üzere ürününü getiren üreticilerin kimlikleri alınarak numune kayıtları yapılacaktır. Kayıt sırasında Ürünü getirdiği araç plakaları, ürünün yetiştirildiği yer işlenecektir. Ürünün laboratuar ortamında tespit edilen analiz değerleri ve satıcı bilgileri satış salonunda ekrana yansıtılarak ilan edilecektir.

18-Hileli ürün getirmeyi alışkanlık haline getiren üretici ve satıcılar, yanlış yalan bilgi vererek görevlileri yanılttıkları tespit edildiği taktirde, borsa satış salonunda işlem yapmalarına müsaade edilmeyecektir.

 

19- Borsa üyesi gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcileri haricinde hiç kimse satış salonunda alıcılara ayrılan bölüme giremez, Ziyaretçilerin salona girebilmesi için izin almaları gereklidir. Satış salonuna yetkili alıcılar, satıcılar borsa görevlileri ve izin verilen ziyaretçiler dışında kimse giremez.

20- Borsa üyesi gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcileri haricinde hiç kimse satış salonunda alıcılara ayrılan bölüme giremez, Ziyaretçilerin salona girebilmesi için izin almaları gereklidir. Satış salonuna yetkili alıcılar, satıcılar borsa görevlileri ve izin verilen ziyaretçiler dışında kimse giremez.

21- Satış salonunda ürün alımı yapan üye, ücretini kendisi ödemesi durumunda dışarıdan çay, su vb. içecekler söyleyebilir ve içebilir.