Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kuruluş kanun ve mevzuatlar çerçevesinde, İlçemizin, İlimizin ve Ülkemizin sanayi ve ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Borsamız, üye ve müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, Yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz üyelerimizin mevcut ve olabilecek beklentilerini karşılayacak kalite düzeyinde hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için; 

''Doğaya Saygı'' ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerinin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan borsa yönetimi çevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır. Kurduğumuz kalite ve çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarına eğitim vermeyi, eğitim sürekliliğini yürürlükte bulunan çevre ve iş alanımızla ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

SUNGURLU TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


Sungurlu Ticaret Borsasında insan kaynakları, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam edilerek ve pozisyonların yedeklemesi de göz önünde bulundurularak  planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda üye memnuniyetinin personel memnuniyetinden geçtiği anlayışla;

1-Personelin; hak ve sorumlulukları göz ardı edilmeden, çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kurallara uygun hareket edilir.
Çalışanların başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışma ortamının iyileştirmesi yapılarak motivasyonu ve bağlılığı ön planda tutulur.

2-İşe alımlarda adil davranarak objektif bir işe alım prosedürü izlemek, verilen işi yapabilecek kabiliyette ve yeterlilikte olan kişilerin tercih edilmesi başlıca işe alım politikası olarak belirlenmektedir.

3- Personellerin yaptığı işle ilgili tüm süreçlerini değerlendirerek iyileştirici önlemler almak. Her koşulda çalışanlarımızın sürekli eğitimini desteklemek. Personellerin performans değerlendirmesi ile ödüllendirme yapmak.

4-Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, deneyim, liyakat ve yasalar doğrultusunda ücretlendirme yapılır. Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınır. Çalışanlar topluluk içerisinde onurlandırılır. Eleştirilerde kişilik haklarına saygılı davranılır. Çalışanların iletişiminin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.

SUNGURLU TİCARET BORSASI HABERLEŞME POLİTİKASI


Sungurlu ilçesinde ve bölgedeki tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verileri tarafsız, doğru bilgilerin zamanında paylaşımını sağlamak.

Sungurlu Ticaret Borsası üyeleriyle aşağıdaki belirtilen yöntemlerle haberleşme sağlamaktadır:

1- Telefon Görüşmesi

2- Mesaj Gönderimi

3- Elektronik Posta

4- Web Sitesi Duyuru Kanalı

5- Satış Salonunda Sözlü Duyuru

6- Üye Şikayet ve Öneri Formu

7- Üye Ziyaretleri

SUNGURLU TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKASI


Mali kaynakların önemli bir hizmet aracı olduğu bilinciyle üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayarak,  Sungurlu Ticaret Borsası'nın ana hedefi üyelerinin ulusal ve uluslararası boyutta birer aktör olarak kendi pazarları içerisinde söz sahibi olmalarını sağlamaktır.

Sungurlu Ticaret Borsası mali kaynaklarını bu ana hedef doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını sağlayan faaliyetler doğrultusunda kullanır.

SUNGURLU TİCARET BORSASI BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI


Güçlü kurumsal altyapısıyla,  üyelerine ülke ve dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla  istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda  hizmetlerini arttırmaktır.


SUNGURLU TİCARET BORSASI ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI


Üye taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap veren bir politika ile hizmetlerini gerçekleştiren, Üyelerin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim politikası ile,  üye taleplerini, şikâyet ve memnuniyetlerini gizlilik prensibi dahilinde sorunsuz ve hızlı bir şekilde iletebildiği, bu bildirimlerin dikkatli ve titizlikle değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin sürekli yapıldığı ve kontrol edildiği, müşteri odaklı yaklaşımı takip etmektedir.
 
Talepler doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üreten, Müşterilerin talep ettikleri sorun ve şikayetlerine hızlı ve etkin çözümler üreterek bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde ulaşabilmeleri sağlamak,  Müşterilerin, başvurularının değerlendirmesi ve çözüm aşamalarıyla ilgili en etkin şekilde bilgilendirilmekte olup, kendilerinin bu şekilde sürece aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

Sungurlu Ticaret Borsası tarafından sunulan çeşitli iletişim kanallarıyla müşterilerimiz, şikâyetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletmekte ve kurumumuza erişim sağlayabilmektedirler.
Müşterilerimiz tarafından yapılan başvuruların değerlendirmesi, çözüm aşamaları ve sonuçları raporlanmakta ve izlenmektedir.
Sungurlu Ticaret  Borsası, üyelerinin daha iyi hizmet alabilmesi için, sunulan tüm borsacılık hizmetlerinde teknolojik altyapıda sürekli iyileştirmeler yaparak, yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir.

 

SUNGURLU TİCARET BORSASI GÖRÜŞ OLUŞTURMA POLİTİKASI

İlçemizin ve üyelerin görüş ve önerilerini ilgili yöneticilere, paydaşlarımıza, diğer kurum ve kuruluşlara uygun ve etkili bir dille iletilmesini sağlamak Sungurlu Ticaret Borsasının görüş oluşturma politikasıdır.

AMAÇ: Sungurlu Ticaret Borsası, üyelerin ve ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını, tanıması ve bu konuların bürokrat ve siyasilere, kurum ve kuruluşlara, yerel yöneticilere iletmek. 

SORUMLULAR: Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Basın yayın ve Halkla İlişkiler Birimi,

KAPSAM: Sungurlu Ticaret Borsası'nın Lobi Faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

Yazdır