Tarihçe

 

 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE SUNGURLU TİCARET BORSASI
 
Sungurlu Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım - satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur.
 
Ticaret Borsamız, ilçemizde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple borsaya kota edilmiş olan maddelerin alım - satımının, fiyatlarının serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilanı işleriyle meşgul olan, organize pazarlar olduğundan, Ticaret Borsamızın varlığı bir anlamda maddeye  bağlı olmaktadır. Bu özelliği ile Ticaret Borsamız serbest piyasa ekonomisi sisteminin önemli bir unsuru olmaktadır.
Sungurlu Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile 21 Nisan 1991’de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip yine aynı tarihte faaliyete geçmiştir.
 
 
Yenilikçi ve Öncü
 
Üyeleri ve çiftçileri bir araya getirerek serbest piyasa koşullarını oluşturan STB, böylece ürünün gerçek değerini bulmasını sağlamaktadır. Yenilikte adımları daim olan Sungurlu Ticaret Borsası, bölgedeki en kapsamlı laboratuarı ile önemli bir hizmet sunmaktadır. Bölgede önemli bir imaja sahip olan Sungurlu Ticaret Borsası kendi bünyesinde satış salonu ve laboratuar konusunda önemli bir konuma sahiptir.
 
 
Kontrol Laboratuarı
 
Kuruluşu 2005 yılına dayanan Sungurlu Ticaret Borsası Laboratuarı'nda kullanılan analiz cihazları ve ölçüm cihazları son teknolojiyi herzaman takip etmiştir. STB'nin hizmet sunma kalitesi laboratuarda da kendini göstermektedir.
 
 
Sungurlu Ticaret Borsası Üye Profili
 
Sungurlu Ticaret Borsası’nda şahıs şirketleri, gerçek üyeler, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra kooperatiflerde tüzel kişiliğe sahip üyelerdir. Gerçek ve tüzel üyeler sermaye miktarlarına göre, derecelendirilirler.
 
Sungurlu Ticaret Borsası Kurumsal ve İdari Yapıları
 
Sungurlu Ticaret Borsası on dört kişiden oluşan Borsa meclisinin üyeleri seçimlerle dört yıllığına bu göreve getirilmektedir. Sungurlu Ticaret Borsası Meclisi içerisinde yine görev süresi dört yıl olan beş kişilik birde Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır. Sungurlu Ticaret Borsası’nda ayrıca Genel Sekreterliğe bağlı olarak; Tescil, Laboratuar, Satış Salonu, Hizmet, Bilgi İşlem gibi birimler olup bu birimlerde yedi deneyimli personel görev yapmaktadır.
 
Geleceğe Bakış ve Hedefler
 
Değişen zaman ve gelişen teknoloji ile vizyonu açık ve hedefleri yüksek bir kurum olarak hizmetlerini geliştirip, müşteri memnuniyetini artırmak için 2013 yılında ISO 9001:2000, ISO 10002:2004 ve ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemlerine başvurmuştur. Kalite yönetimlerini giderek benimseyen Sungurlu Ticaret Borsası’nın amacı hizmet algısını sürekli olarak yenileyip daha kaliteli bir kurum olmaktır.
 
Sungurlu Ticaret Borsası, üye memnuniyeti odaklı hizmetlerini daha ileriye taşımak ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmek için Akreditasyon kapsamı dâhilinde her dört yılda bir Stratejik Eylem Planı hazırlamaktadır. Bu planlar, STB’nin kurum kimliğini ve neyi neden yaptığına kılavuzluk eden, temel hedeflerini ve faaliyetlerini anlatmak adına hazırlanan özel bir çalışmadır.
 
Mevcut Borsacılık hizmetleri sunmanın ötesinde, yerelde kentin, genelde de ülkenin ticari-sosyo-ekonomik ve kültürel hayatına sosyal sorumluluk bilinci ile katkıda bulunan Sungurlu Ticaret Borsası, dünya çapında yönetim anlayışı içerisinde, dünya borsalarına entegre bir şekilde Türk çiftçisi ve işletmecisine en iyi hizmeti en hızlı şekilde vermeyi kendine ilke edinmiştir.
 
Bulunduğu ilçede olduğu gibi çevre il ve ilçedeki borsacılık anlayışına değer katmayı kendine görev bilen Sungurlu Ticaret Borsası, yaptığı yenilikler ve faaliyetlerle de kuruluşuna dün olduğu gibi bugünde ciddi katkılar sunmaya devam edecektir.