Hizmet Standardı

SUNGURLU TİCARET BORSASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN BEDELİ
BORSAYA KAYIT OLMA
Şirket kayıtlarında İstenilen Belgeler?
1 - Ticaret Sicili Belgesi
2 - Ticaret Sicili Temsil Belgesi
3 - Vergi Levhası (Fotokopi)
4 - Noterden Tasdikli İmza Sirküleri
5 - Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve Değişiklik Gazeteleri)
6 - Şirket Ortaklarının Vesikalık Fotoğrafları
7 - Şirket Ortaklarının Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği
8 - Şirket Ortaklarının İkametgah İlmühaberi
9 - Bastırılan Müstahsil, Fatura belgelerinin adet ve seri numaralarını gösterir resmi belge (Vergi dairesinden talep edilerek alınabilir.)
10 - Mükellefiyet Yazısı (Vergi Dairesinden)
11 - Borsada alım-satım yapacak olan kişiye verilmiş yetki belgesi
12 - İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
13 - Boş senet
14 - Kayıt için müracaat dilekçesi,
Şahıs (Gerçek Kişi) Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir?
1 - Noterden imza sirküleri
2 - Ticaret odası kayıt belgesi veya esnaf sicili kayıt belgesi
3 - Vergi Levhası (Fotokopi)
4 - İkametgâh İlmühaberi
5 - Nüfus Cüzdanı Sureti
6 - 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
7 - İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
8 - İşyeri ve depo kira sözleşmesi veya tapu fotokopileri
9 - Bastırılan müstahsil ve fatura adet ve seri numaraları gösterir resmi belge
(Vergi dairesinden talep edilerek elde edilebilir.)
10 - Boş senet
11 - Kayıt için müracaat dilekçesi,
Kooperatif Kayıtlarında İstenen Belgeler Nelerdir?
1 -  Borsadan verilen kayıt beyannamesi
2 - Borsadan verilen senet
3 - Vergi levhası (Fotokopi)
4 - İmza sirküleri
5 - Kooperatif sözleşmesi
6 - İmzaya yetkili kişinin Onaylı-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
7 - İmzaya yetkili kişinin ikametgâh ilmuhaberi
8 - Ticaret sicili & Esnaf sicili belgesi (Fotokopi)
9 - Ticaret sicili temsil belgesi
10 - Kayıt için müracaat dilekçesi
3 İŞ GÜNÜ
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)
BORSA KAYIT ÜCRETİ
(150 TL – 350 TL ARASI)
BORSA KAYDINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA
1 - Türkiye Sicili veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,
2 - Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
3 - Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi,
4 - Vergi Levhası Fotokopisi,
5 - Dilekçe
1 GÜN
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)
ÜCRETSİZ
BORSADAN KAYIT SİLME
1 - Türkiye Sicili veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,
2 - Dilekçe
1 GÜN
(Yönetim Kurulu Kararına Müteakip)
ÜCRETSİZ
BORSA KAYIT SURETİ VE ÜYELİK BELGESİ
1 - Dilekçe
30 DAKİKA
ÜYELİK BELGESİ:5 TL
MÜSTAHSİL ALIMLARININ TESCİLİ
1 - Ayrıntılı Müstahsil Listesi
2 - Stopaj Ödeme Listesi
3 - Müstahsil Makbuz Koçanı
4 - Organik Ürün Tescilinde Organik Sertifikası ve Listesi
5 - 20 DK.
%0,1
Tavan: 200 TL
Geç tescilin ücreti ek olarak %50
FATURA TESCİLİ
1 - Faturanın Aslı
5 DK.
%0,1
Tavan: 200 TL
Geç tescilin ücreti ek olarak %50
İHRACAT TESCİLİ
1 - Faturanın Aslı
5 DK.
İhracat Tescili
Diğer hizmetler karşılığı: 20 TL
YERLİ MALI BELGESİ
4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. Maddesi gereğince;
     1 - Dilekçe
     2 - Kapasite Raporu
     3 - Sanayi Sicil Belgesi
     4 - Gıda Sicil Belgesi
     5 - Gıda Üretim Sertifikası
1 - 3 SAAT
20 TL
BİLGİ EDİNME VE DİLEKÇE HAKKI KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI
1 - Dilekçe
3 İŞ GÜNÜ
ÜCRETSİZ