Buğday Çeşitleri

BUĞDAY ÇEŞİTLERİ

GÜN 91
Ekmeklik Buğday


Tescil Yılı: 1991

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve beyaz kavuzlu,
2. Başakları uzun, orta-sık ve yarı yatık,
3. Kırmızı,sert taneli,
4. Başakta tane sayısı yüksek,
5. Sağlam saplı ve orta boyludur.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Yabancı otlarla rekabeti iyi,
3. Soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklı,
4. Gübreye reaksiyonu çok iyi,
5. Harman olma kabiliyeti iyidir.

Verim Özellikleri: 300-400 kg/da

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Sarı pasa yapay epidemi altında hassas, 2. Kara pasa orta dayanıklı ve kahverengi pasa hassastır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 27-30 g,
2. Protein oranı % 13,
3. Hektolitre ağırlığı 76-79 kg arasında,
4. Sedimantasyon değeri 35-40,
5. Bezostaya-1 çeşidi ile aynı grupta ve ekmeklik kalitesi birinci sınıftır.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzeri yörelerin yarı taban ve taban alanlarına tavsiye edilir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Ekmeklik Buğday Ekim Alanlarının % 5’ini oluşturur, yaklaşık 976.800 ton üretim ile yılda 400 milyon YTL katkıda bulunmaktadır.

İKİZCE 96
Ekmeklik Buğday


Tescil Yılı: 1996

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kırmızı, sert taneli,
2. Kılçıklı ve beyaz başaklı,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Kardeşlenmesi iyi,
3. Kurağa ve soğuğa dayanıklılığı iyi,
4. Gübreye reaksiyonu yüksek,
5. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi bir çeşittir.

Verim Özellikleri:300-350kg/da,

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Sarı pasa dayanıklı,
2. Kara pasa orta hassastır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 30 g,
2. Hektolitre ağırlığı 79-81 kg,
3. Protein oranı %13,
4. Sedimantasyon değeri 34-50,

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Doğu Geçit Bölgeleri ile özellikle soğuğun problem olduğu yüksek yerlerin kıraç ve yarı taban alanlarına tavsiye edilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Ekmeklik Buğday Ekim Alanlarının % 2’sini oluşturur, yaklaşık 300.000 ton üretim ile yılda 150 milyon YTL katkıda bulunmaktadır.

BAYRAKTAR 2000
Ekmeklik Buğday


Tescil Yılı: 2000

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Beyaz başaklı, kılçıklı,
2. Beyaz ve yarı sert taneli,
3. Orta boylu bir çeşittir.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında ve erkenci,
2. Soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklı,
3. Gübreye reaksiyonu yüksek,
4. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri : 300-400 kg/da,

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Yapay epidemi altında sarı pasa dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 32.8 g,
2. Hektolitre ağırlığı 79.8 kg,
3. Protein oranı %12.3,
4. Ekmeklik kalitesi iyidir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin buğday tarımı yapılan kıraç ve yarı taban alanlarına tavsiye edilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Ekmeklik Buğday Ekim Alanlarının % 1’nde üretilmekte, yaklaşık 250.000 ton üretim ile ülke ekonomisine 92 milyon YTL katkıda bulunmaktadır.

DEMİR 2000
Ekmeklik Buğday


Tescil Yılı: 2000

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve beyaz başaklı,
2. Kırmızı sert taneli,
3. Orta boyludur.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında ve orta erkenci,
2. Soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklılığı yüksek,
3. Gübreye reaksiyonu iyi,
4. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri:300-400 kg/da,

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Yapay epidemi altında sarı pasa dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri:
1. 1000 tane ağırlığı 35.5 g,
2. Hektolitre ağırlığı 79.6,
3. Protein oranı %13.9,
4. Ekmeklik kalitesi Bezostaya-1 çeşidine benzer ve birinci sınıftır.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgesinin taban ve destek sulama yapılan alanlarına tavsiye edilmektedir.
Ülke Ekonomisine katkısı:
Ekmeklik Buğday Ekim Alanlarının % 1’nde üretilmekte, yaklaşık 261.000 ton üretim ile ülke ekonomisine 101 milyon YTL katkıda bulunmaktadır.

TOSUNBEY
Ekmeklik Buğday


Tescil Yılı: 2004

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve beyaz kavuzlu ,
2. Beyaz, sert tanelidir

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Soğuğa dayanıklılığı iyi,
3. Kurağa ve yatmaya dayanıklılığı iyi,
4. Gübreye reaksiyonu iyidir.

Verim Özellikleri: 350-450 kg/da,

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Sarı ve kara pasa dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 28-35 g,
2. Hektolitre ağırlığı 79-80 kg,
3. Sedimantasyon 50-66.3,
4. Protein oranı %13-14,
5. Ekmeklik kalitesi Bezostaya-1 çeşidinin düzeyinde ve birinci sınıftır.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve taban alanlarına tavsiye edilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Yeni bir çeşit olması nedeniyle henüz tohumluk üretimi aşamasındadır, üreticiye intikalinden sonra geniş alanlara yayılacağı tahmin edilmektedir.

ZENCİRCİ - 2002
Ekmeklik Buğday


Tescil Yılı: 2002

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Beyaz ve yarı sert taneli, kılçıklı,
2. Kırmızı başaklı, başakları orta uzun, orta sık ve dik,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Kardeşlenmesi iyi,
3. Kurağa ve soğuğa dayanıklılığı iyi,
4. Gübreye reaksiyonu yüksek,
5. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi bir çeşittir.

Verim Özellikleri :
Verim Potansiyeli yağışa göre 260-400 kg/da’dır

Hastalık ve Zararlı Durumu:Sarı pasa orta dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 38-44 g,
2. Protein oranı %11-13,
3. Hektolitre ağırlığı 78.0-81.5 kg,
4. Alveograf değeri 125-150,
5. Absorbsiyon değeri 59-64 arasında,
6. Gerek-79 ile aynı grupta yer alan bir çeşittir.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kıraç alanlarına önerilmektedir.

SEVAL
Ekmeklik Buğday

 

Tescil Yılı: 2004

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve kırmızı başaklı,
2. Kırmızı sert taneli,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanıklılığı yüksek,
3. Gübreye reaksiyonu yüksektir.

Verim Özellikleri :

Verim Potansiyeli 350-500 kg/da’dır.

Zararlı ve Hastalık Durumu: Sarı ve kara pasa dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri:
1. 1000 tane ağırlığı 35.5 g,
2. Hektolitre ağırlığı 79.6,
3. Protein oranı %13.9,
4. Ekmeklik kalitesi Bezostaya-1 ile benzer özellikte olup birinci sınıftır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan taban ve sulanan alanlarına önerilmektedir.

ESER
Ekmeklik Buğday - Bisküvilik buğday


Tescil Yılı: 2003

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Beyaz kılçıklı ve beyaz kavuzlu,
2. Beyaz taneli, beyaz başaklı, başakları orta-uzun,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Soğuğa dayanıklılığı iyi,
3. Kardeşlenmesi iyi,
4. Gübreye reaksiyonu yüksek,
5. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri:
1. Verim Potansiyeli tek sulamada 550-600 kg/da,
2. İki sulamada 600-850 kg/da’a çıkmaktadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Sarı pasa ve sürmeye orta hassastır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 29.8-39.0 g,
2. Hektolitre ağırlığı 72.5-81.4 kg,
3. Protein oranı %11.3-12.8,
4. Gerek-79 ile aynı grupta yer alan ekmeklik ve bisküvilik bir çeşittir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin sulama yapılabilen alanlarına veya taban alanlara ve özellikle bisküvi fabrikalarının alım bölgelerine önerilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı özel sektöre devredilen bu çeşidin gelecek yıllarda üreticiye intikal edeceği tahmin edilmektedir.

KENANBEY
Ekmeklik Buğday


Tescil Yılı: 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve beyaz başaklı, beyaz taneli,
2. Başakları orta uzunlukta, seyrek ve yarı
yatık,
3. Orta boylu ve sağlam saplı, yatmaya
dayanıklıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Orta geççi, soğuğa ve kurağa dayanıklılığı
iyi,
2. Kardeşlenmesi yüksek,
3. Gübreye reaksiyonu oldukça iyi,
4. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.

Verimi :
Verim Potansiyeli 450-500 kg/da’dır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Sarı pasa dayanıklıdır.

Kalite Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 30-32 g,
2. Hektolitre ağırlığı 76-81 kg,
3. Sedimantasyon değeri ise 30-40,
4. Tanede protein %12-14
5. Ekmeklik kalitesi orta düzeydedir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.

KIZILTAN 91
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 1991

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu,
2. Başakları orta-uzun, orta-sık ve dik,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Kurağa dayanıklılığı en iyi,
3. Kışa ve soğuğa dayanıklılığı iyi,
4. Kardeşlenmesi yüksek,
5. Gübreye reaksiyonu oldukça iyi,
6. Üretimdeki çeşitler içinde dönme oranı en
düşük,
7. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri:
1. Verim Potansiyeli 250-350 kg/da,
2. Sulu şartlarda 350-450 kg/da arasındadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Yapay epidemi altında sarı, kara ve
kahverengi paslara orta hassas,
2. Sürme ve rastığa dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 37-42 g,
2. Hektolitre ağırlığı 75-80 kg,
3. Protein oranı %13-17,
4. Camsılık oranı % 70-100,
5. SDS değerleri 15-20 arasındadır.
6. Makarnalık kalitesi Çakmak-79’dan daha
iyi, Kunduru 1149 ile aynıdır.
7. Ülkemizde bilinen en iyi bulgurluk çeşittir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve taban alanları ile ve kuraklığın problem olduğu yörelerin taban ve yarı taban alanlarına tavsiye edilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Makarnalık Buğday Ekim Alanlarının % 26’sını oluşturmakta, yaklaşık 800.000 ton üretim ile yılda 340 milyon YTL katkıda bulunmaktadır.

MİRZABEY 2000
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 2000

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kahverengi kavuzlu ve beyaz kılçıklı,
2. Başakları uzun, orta sık ve eğik,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır,

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatlı,
2. Yatmaya dayanıklı,
3. Soğuğa, kışa ve kurağa dayanıklılığı iyi,
4. Kardeşlenmesi uygun şartlarda yüksek,
5. Gübreye reaksiyonu oldukça iyi,
6. Yeterli gübreleme ile camsılık oranı artan,
7. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi bir çeşittir.

Verim Özellikleri :
Verim potansiyeli 210-350 kg/da, sulu şartlarda 370-550 kg/da arasındadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Yapay epidemi altında sarı pasa orta
hassas,
2. Sürmeye ve rastığa dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 38 g,
2. Hektolitre ağırlığı 77 kg,
3. Protein oranı % 14,
4. Makarnalık kalitesi iyidir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile Batı geçitte Afyon, Uşak, Kütahya yörelerinde kurağın, soğuğun kısıtlayıcı faktör olduğu yerlerin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Henüz tohumluk üretimi aşamasındadır.

Ç-1252
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 1991

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu,
2. Başaklar orta-uzun, orta-sık ve eğik bir
yapıda,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Yabancı otlarla rekabeti iyi,
3. Soğuğa ve kışa dayanıklılığı iyi,
4. Yatmaya dayanıklı,
5. Kardeşlenmesi orta,
6. Gübreye reaksiyonu oldukça iyi,
7. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri :
250-350 kg/da, sulu şartlarda 350-500 kg/da arasındadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Sarı pasa orta hassas,
2. Rastığa ve sürmeye dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 38-42 g,
2. Hektolitre ağırlığı 75-78 kg,
3. Camsılık oranı %70-90,
4. SDS değeri 15-21 arasındadır
5. Makarnalık kalitesi çok iyidir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Batı Geçit Bölgelerinde su stresinin olmadığı yarı taban, taban ve sulanan alanlarda verim potansiyeli çok yüksektir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Makarnalık Buğday Ekim Alanlarının % 24’ünü oluşturmakta, 665.000 ton üretim ile yılda 266 milyon YTL katkıda bulunmaktadır.

ANKARA - 98
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 1998

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve beyaz kavuzlu,
2. Başakları orta-uzun, orta-sıklıkta ve dik,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. İlkbahar gelişmesi hızlı,
3. Kışa ve soğuğa dayanıklılığı iyi,
4. Kardeşlenmesi yüksek,
5. Gübreye reaksiyonu oldukça iyi,
6. Yatmaya dayanıklı,
7. Uygun yetiştirme teknikleri ile camsılık
oranı artan,
8. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi bir çeşittir.

Verim Özellikleri :
Verim Potansiyeli 240-350 kg/da dır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Sarı pasa orta hassas,
2. Kara ve kahverengi paslara orta dayanıklı
3. Rastığa ve sürmeye dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 40-42 g,
2. Hektolitre ağırlığı 77-79 kg,
3. Camsılık oranı % 75-100,
4. SDS değeri 19-22 ,
5. Protein oranı % 13-17 arasındadır.
6. Makarnalık kalitesi iyidir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ile benzer yörelerin yarı taban, taban alanlarına ve makarnalık buğday yetiştirilen yüksek alanlara önerilmektedir.

ALTIN 40/98
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 1998

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu,
2. Başakları orta-uzun ve orta-sık,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Yatmaya dayanıklı,
3. İlkbahar erken gelişmesi ve yabancı otlarla
rekabeti çok iyi,
4. Kışa ve soğuğa dayanıklılığı iyi,
5. Kardeşlenmesi yüksek,
6. Gübreye reaksiyonu çok iyi,
7. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.
8. Uygun yetiştirme şartlarında camsılık oranı
artar.

Verim Özellikleri :
1. Verim Potansiyeli 240-320 kg/da’dır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Sarı pasa orta dayanıklı-orta hassas,
2. Kara pasa orta dayanıklı,
3. Rastığa ve sürmeye dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 36-40 g,
2. Hektolitre ağırlığı 78-80 kg,
3. Protein oranı % 13-15 arasında,
4. Camsılık oranı % 70-100,
5. SDS değeri ise 14-19 arasındadır,
6. Makarnalık kalitesi iyidir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin yarı taban ve taban alanları ve soğuğun problem olduğu yüksek alanlara önerilmektedir.

EMİNBEY
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve beyaz başaklı,
2. Başakları orta uzun, orta sık ve dik,
3. Orta boylu ve sağlam saplı,
4. Tane şekli uzamış yumurta biçimindedir.

Tarımsal Özellikleri :
1. Kışlık gelişme tabiatında,
2. Soğuğa ve kışa dayanıklılığı iyi, yatmaya
dayanıklılığı yüksek,
3. Kardeşlenmesi iyi ve orta erkenci,
4. Gübreye reaksiyonu iyi, uygun azotlu
gübrelemeyle dönme görülmeyen,
5. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.

Verimi:
1. Verim Potansiyeli, 300-350 mm yağış alan
yerlerde 220-300 kg/da, 350-400 mm
yağış alan yerlerde 300-370 kg/da,
2. Sulamalı şartlarda verim potansiyeli 500-
650 kg/da’ a kadar çıkmaktadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Sarı pasa ve kara pasa orta hassastır.

Kalite Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 30-42 g,
2. Hektolitre ağırlığı 79-84 kg,
3. Protein oranı %12,5-17,6
4. Camsılık oranı % 85-100,
5. Renk 10,5-12 (b sarılık değeri 23-27
arasında)
6. SDS değeri ise 30-46 arasındadır,
7. Protein kalitesi ve irmik rengiyle
makarnalık kalitesi çok iyi bir çeşittir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.

İMREN
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve kahverengi başaklı,
2. Başakları orta uzun, orta sık ve dik,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Soğuğa ve kışa dayanıklılığı iyi, yatmaya
dayanıklılığı yüksek,
3. Kardeşlenmesi iyi ve orta erkenci,
4. Gübreye tepkisi iyi, yeterli azotlu
gübrelemeyle dönme görülmeyen,
5. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.

Verimi :
1. Verim Potansiyeli, 300-350 mm yağış alan
yerlerde 250-325 kg/da, 350-400 mm
yağış alan yerlerde 325-450 kg/da’a ,
2. Sulamalı şartlarda 550-750 kg/da’ a kadar
çıkmaktadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Sarı pasa ve kara pasa orta hassastır.

Kalite Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 37-42 g,
2. Hektolitre ağırlığı 80-84 kg,
3. Protein %13-18,
4. Camsılık oranı % 80-100,
5. Renk 9,5-10,5,
6. SDS değeri ise 9-16,
7. İrmik verimi %53,1-58,3 arasında
değişmektedir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgeleri ve benzer yörelerin su stresinin olmadığı yarı taban, taban ve sulanabilen alanlarına önerilmektedir.