Haberler


04

 KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI 2019 YILI İTİBARİYLE DEĞİŞMİŞTİR.

TÜM KAMUOYUNA VE SUNGURLU HALKINA DUYURULUR

Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır (www.kosgeb.gov.tr).
Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Programı ve İleri Girişimci Programı olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır.
Yeni Girişimci Programı kapsamındaki: 
a) Geleneksel Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış̧ olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
b) İleri Girişimci Programına, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış̧ olan girişimcinin kurduğu ve Başkanlık tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletme başvurabilir.
Destekten yararlanabilmek için 01.01.2019’dan itibaren başvuru yapılabilir.

Geleneksel Girişimci Desteği
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.
Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL

1.Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı 2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
Performans Desteği** - 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL - 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.
** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.
İleri Girişimci Desteği
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 
Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL

1.Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı 2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
Performans Desteği** - 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL - 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.
** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.
İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği
Destek Tutarı Destek Oranı*
Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000TL 
% 75

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000TL 
Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000TL

* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
Destek Tutarı Destek Oranı
Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 10.000TL % 75

Kaynak : https://www.kosgeb.gov.tr/…/girisimciligi-gelistirme-destek…

Yeni Girişimci Programı Uygulama Esasları: https://www.kosgeb.gov.tr/…/UE-15-02_(00)_GGDP-Yeni_Girişim…

Okunma Sayısı: 911
resim
Yazdır